مسلم قهرمان سفیران
58 بازدید
ناشر: مرسل
نقش: نویسنده
شابک: 964-8288-18-6
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فصل اول کتاب درباره محل ماموریت مسلم بن عقیل (کوفه) است. فصل دوم به زندگی نامه مسلم اختصاص یافته است. در فصل سوم شخصیت مسلم از دیدگاه معصومین تشریح می گردد. موضوع فصل های دیگر عبارت اند از: تجزیه و تحلیل ماموریت مسلم بررسی اخرین نوسانات مردمی شهر کوفه و نحوه شهادت سفیر قهرمان و وقایع پس از ان .