عامل اضطرار در فقه و حقوق
53 بازدید
ناشر: مرسل کاشان
نقش: نویسنده
شابک: 964-6446-09-4
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در کتاب حاضر اصطلاح حقوقی ((اضطرار)) ـ که رافع مسیولیت کیفری است ـ در دوباب تدوین شده است. باب اول با عنوان ((کلیات و ادله اضطرار)) شامل این مباحث است: تعاریف و تاریخچه پیدایش اصطلاح اضطرار بررسی ادله فقهی و شرایط اضطرار در حقوق موضوعه ایران .در باب دوم با عنوان :((مطالعه تطبیقی اضطرار)) ((اضطرار)) در نظام حقوقی اسلام بین فرق مختلف مقایسه شده سپس اضطرار در قوانین جزایی ایران و مقایسه ان با سایر نهادهای مشابه امده است.